Ledare VIF 4/2022

Då årets sista Vård i fokus kommer ut har vi några dagar kvar till jul och det nya året 2023, som är vårt jubileumsår! I skrivande stund är min allra högsta önskan att vi verkligen ska få fira året så som sekretariatet, styrelsen och en liten arbetsgrupp har planerat för er.

Året som gått har varit turbulent med krig i Ukraina, fortsatt corona, enorm prishöjning av elen och därmed alla andra kostnader. 

Vi var länge utan kollektivavtal, bristen på sjukskötare är akut, något vi vetat om redan länge. Det har kommit färre ansökningar till sjukskötarutbildningarna förutom på Högskolan på Åland där antalet ansökande är rekordstort. 

Det finns även problem med för lite praktikplatser för vårdstudenter, då arbetsplatserna tar emot färre studerande vilket i sin tur påverkar rekrytering av ny personal.

Riktigt positivt var att vi äntligen fick ha vår stora middag på Tapahtumatalo BANK i Helsingfors. Middagen bekostades delvis av Fredrika Runeberg-stipendiet. Innan middagen såg vi den berörande pjäsen Själarnas Ö på Svenska Teatern.

Fredrika Runeberg-stipendiet tilldelades föreningen år 2020 men motiveringen ”mottagaren av årets Fredrika Runeberg-stipendium är en förening som representerar en yrkesgrupp vars medlemmar varje dag utför arbetsuppgifter som är både fysiskt och psykiskt krävande. Sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet och coronapandemin har krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen”. För föreningen, dvs sjukskötarna, kommer utmärkelsen alltid att vara en stor heder.

Som ordförande vill jag även sända ett stort tack till styrelsen som arbetat främst via zoom, arbetet har löpt fint!

Startskottet för jubileumsåret 2023 går den 25 mars med lansering av föreningens 125-års historik samt fullmäktige- och föreningsmöte på hotell Kämp i Helsingfors. Historikprojektet har pågått sedan 2019 och vi kan nu stolta visa upp ett omfattande och vackert verk. Ett stort tack till historikkommitén samt skribenten. För att kunna planera för framtiden är det ytterst viktigt att känna sin historia. Om man är historielös är man också framtidslös. SFF är minsann inte historielös så vi torde nog kunna se fram mot 150-årsjubileum.

Samarbete med förbundet har fördjupats och vi är glada över att ICN-kongressen år 2025 kommer att ordnas i Finland.

Under året som gått har Åbo firat sitt 30-årsjubileum och Åland firat sina första 80 år. Sjuksköterskornas samarbetet i Norden (SSN) hade även möjlighet att äntligen fira sitt 100-årsjubileum som egentligen borde ha firats redan hösten 2020. 

Sakta men säkert återgår verksamheten till det normala, knappast precis som det var före coronapandemin, men minst lika bra. 

Jag vill önska er alla, kära medlemmar, ett riktigt Gott Nytt år 2023.

Annika von Schantz
Er ordförande