Internationella Sjukskötardagen

Det är dags att andra lägger märke till vem vi är!
Idag, 12.5.2020, firas den Internationella Sjukskötardagen. Dagen firas årligen för att uppmärksamma sjukskötarnas viktiga insats i våra samhällen samt för att hedra minnet av Florence Nightingale, som föddes 12.5.1820. Det är alltså idag 200 år sedan Nightingales födelse.

Nightingale var en föregångare för dagens vård och hon stod för det mesta på barrikaderna för att tillgodose sjukskötarnas och patientens rättigheter.

WHO har utsett år 2020 till ”Sjukskötarens och Barnmorskans år” och även Sjuksköterskeföreningen i Finland planerade att belysa vårdarens viktiga roll i samhället och vårdarens betydelse för den allmänna hälso- och sjukvården. Men som vi alla vet blev situationen en annan pga. rådande pandemi. Nu om någonsin står vi sjukskötare på barrikaderna.

En annan pågående utmaning, en utmaning som redan pågått länge, är bristen på vårdare. Den 7 april, på Världshälsodagen, publicerade WHO tillsammans med International Council of Nurses rapporten ”State of the World’s Nursing Report 2020”. I rapporten konstateras att det globalt saknas 6 miljoner sjukskötare. Brist på vårdare betyder en risk för den globala hälsan. Genom att investera i sjukskötare investerar man i hälsa och ekonomi. Man förbättrar befolkningens hälsa. Vårdare är en investering inte en kostnad.

Idag 12.5.2020 på Internationella Sjukskötardagen har föreningen gått ut med en marknadsföringskampanj i de finlandssvenska dagstidningarna. Annonsen vill lyfta fram sjukskötarna och vad de gör. Annonsen lyfter fram yrkeskunskapen bakom uniformen. Som vårdare ser vi alla patienter men ser omvärlden oss? Är mötet ömsesidigt?  Det är dags att andra lägger märke till vem vi är. Annonsen är designad i samarbete med Linnéa Sjöholm, grafisk formgivare och Hanna Rosvall, copywriter .

Jag tror att Florence skulle vara stolt över oss och jag önskar att även vårt samhälle och våra beslutsfattare skull erkänna vår viktiga roll – se oss.

Grattis alla sjukskötare på den Internationella Sjukskötardagen! Utan oss skulle världen se annorlunda ut.

-Sandra-

verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf.