Sjuksköterskeföreningen 125 år

Det har gått 125 år sedan Sjuksköterskeföreningen i Finland grundades. Jubileumsåret inleds med publiceringen av 125-års historiken ”Profession och gemenskap” skriven av historiken Aapo Roselius. Bränn & Bränn Ab har fungerat som producent.

Jubileet uppmärksammas under året av föreningen och på lokal nivå av regionalföreningarna.
Föreningen har även framställt en mugg. Både historiken och muggen kan beställas här.

Historiken

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf har publicerat en historik som sträcker sig över föreningens 125-åriga verksamhet. Historiken med namnet ”Profession och gemenskap” berättar med både text och bild om föreningen och själva sjukskötararbetet. Den ger en inblick i vad jobbet bestod av för över hundra år sedan och den utveckling som skett inom yrkesgruppen. Den lyfter också fram eldsjälarna, vars insatser drev arbetet framåt. Historikens tyngdpunkt ligger i att lyfta fram och belysa föreningens medlemmar och deras värv. (Marit Björkbacka).

Föreningen vill tacka bidragsgivarna:
Svenska litteratursällskapet i Finland
Waldemar von Frenckells stiftelse
Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond
Konstsamfundet
Stiftelsen Tre Smeder
William Thurings stiftelse