Stipendier gällande forskning och utveckling

Föreningen kan årligen utlysa nedanstående stipendier. Av sökande krävs minst fem års ordinarie- eller hedersmedlemskap och aktivitet i föreningen. Innehållet ska främja sjukskötarens, akutvårdarens, hälsovårdarens eller barnmorskans yrkeskunskap och vara av intresse för föreningen. För forskning krävs en godkänd forskningsplan och för utvecklingsarbeten en godkänd utvecklingsplan. Dessutom bifogas studieprestationsutdrag och övriga dokument som sökanden önskar hänvisa till. För utvecklingsstipendierna kan projektet vara mångprofessionellt, men projektledaren ska vara en aktiv medlem i föreningen.

Stipendierna utannonseras årligen i Vård i fokus nr 1 och på sociala medier samt föreningens webbsida. Sista ansökningsdag infaller i april, men kan variera från år till år. Styrelsen ber vid behov expertutlåtanden om sökandens forsknings- eller utvecklingsplaner.

Ansökningarna bör fyllas i elektroniskt. Skriv ut ansökningen, underteckna och posta till föreningen. Bilagor kan dock sändas i elektronisk form till info@sffi.fi
Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan.

Ett postdoktoralt stipendium

Det postdoktorala stipendiet på 6 000 € kan beviljas för forskning eller utvecklingsarbete. Stipendiet beviljas ur Berit Kihlmans fond. Stipendiet kan beviljas samma sökande högst vart femte år.

Ansökningsblankett
Stipendium för forskning eller utvecklingsarbete inom äldrevård

Stipendiet på 2 000 € utlyses till minne av föreningens tidigare ordförande Anita Hannusas. Stipendiet är ämnat för forskning eller utvecklingsarbete inom äldrevården.

Ansökningsblankett
Stipendier ur Fonden för vårdforskning och utveckling

1. ett stipendium på 4 000 € för postgraduala studier, licentiat- och doktorsavhandlingar
2. ett stipendium på 2 000 € för magisterstudier och högre yrkeshögskolestudier
3. ett stipendium på 2 000 € för utvecklingsarbete

Ansökningsblankett