Studerandemedlemmar i Sjuksköterskeföreningen i Finland: Vi erbjuder en fantastisk möjlighet att delta i International Council of Nurses kongress i Montreal nästa sommar!

Baserat på ansökningarna ger Finlands Sjukskötare och Sjuksköterskeföreningen i Finland tre sjukskötarstudenter möjlighet att delta i den största världskongressen för vårdare.

I år arrangerar Canadian Nurses Association kongressen tillsammans med ICN (International Council of Nurses). Kongressen är 1–5 juli 2023 i Montreal, Canada. Följande gång, sommaren 2025, hålls kongressen i Helsingfors.

Nu har du, vår studerandemedlem, möjlighet att komma på plats och uppleva stämningen på årets kongress, lyssna på många expertföreläsningar och nätverka. Du kommer att få ny kunskap, få erfarenheter och idéer att dra nytta av när vi bjuder in dig att planera studentevenemangen för Helsingforskongressen 2025. I resan till Montreal deltar sakkunniga från Finlands Sjukskötare och Sjuksköterskeföreningen i Finland. Resan görs i ett nära samarbete.

De studenter som väljs utifrån ansökningarna ersätts för resa, boende och deltagande i kongressen. Resan varar totalt sju dagar: 29.6–6.7.2023. Studentevenemanget/Student Assembly är 30.6. och kongressen 1–5 juli. Vi kommer att välja två studerandemedlemmar från Finlands Sjukskötare och en studerandemedlem från Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Vi förväntar oss att deltagarna:

 • deltar i studentmötet, Student Assembly och rapportera om evenemanget
 • åtar sig att delta i organiseringen av Student Assembly under Helsingforskongressen 2025
 • delger på Finlands Sjukskötares eller Sjuksköterskeföreningen i Finlands sociala medier under evenemanget
 • åtar sig att i samarbete med Finlands Sjukskötare utveckla studentverksamheten och skapa ett studentnätverk
 • kan ingå ett bindande åtagande att åka till kongressen framom t.ex. sommarjobb

Kriterier gällande sökanden:

 • giltigt medlemskap i Finlands Sjukskötare eller Sjuksköterskeföreningen i Finland
 • goda språkkunskaper i engelska
 • beredskap för kommunikation i sociala medier
 • god samarbetsförmåga
 • intresse för internationellt samarbete
 • motiverad att delta i Finland Sjukskötares eller Sjuksköterskeföreningen i Finlands verksamhet

Om det är flera lika starka sökande som uppfyller kriterierna avgör lotten vem som väljs. Vi lägger vikt vid medlemskapets längd i Finlands Sjukskötare eller Sjuksköterskeföreningen i Finland. Om du ännu inte är medlem kan du nu ansöka om medlemskap för att kunna ansöka om detta stipendium för kongressen i Montreal.

Observera: ett skriftligt avtal görs med de utvalda studenterna som beskriver det ekonomiska värdet av deltagandet, uppgifter och ansvar. 2/3 av kostnaderna kan enligt överenskommelse krävas tillbaka om avtalet ej fullföljs, exklusive sjukdom eller liknande exceptionellt hinder.

Om du blev intresserad över möjligheten och kände igen dig själv i beskrivningen, vänligen anmäl ditt intresse till oss så snart som möjligt genom att fylla i ansökningsformuläret.

Frågor kan riktas till info@sffi.fi

Klicka här för ansök, deadline 31.03.2023!