Världshälsoorganisationen, WHO, har utnämnt år 2020 till Sjukskötarens och Barnmorskans år för att lyfta fram vårdarens viktiga roll i samhället. Samtidigt vill man hedra att det gått 200 år sedan Florence Nightingales födelse.

Signifikant för år 2020 är att WHO vill belysa sjukskötarens och barnmorskans roll och betydelse för den allmänna hälso- och sjukvården. I april gav WHO tillsammans med ICN ut en rapport gällande den globala vårdarsituationen, State of the World’s Nursing report.

  • Sjukskötare och barnmorskor uppgår till 50 % av den globala arbetsstyrkan inom hälso- och sjukvården.
  • År 2030 kommer det globalt att saknas 9 miljoner sjukskötare och barnmorskor, detta innebär en risk för den globala hälsan vilket påverkar världsekonomin negativt.
  • Vårdare är inte en kostnad utan en investering. Genom att investera i vårdare, förbättrar man befolkningens hälsa vilket i sin tur höjer på bruttonationalproduktionen. Det handlar inte om kostnader, det handlar snarare om tillväxt. Tillväxt betyder flera jobb, som leder till friskare befolkning.
  • Vårdare har en avgörande roll gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete, sjukdomsprevention och att producera primärvård till befolkningen. Annette Kennedy (ordförande för ICN, International Council of Nurses) påpekar att alla stater vill ha en frisk population – för att uppnå detta behövs det sjukskötare. Om man vill investera i hälsa och ekonomi måste man investera i sjukskötare.